نمک صورتی پنج سانتی – یک کیلو

18,000 تومان

خواص :

برای مشکلات معده
 گوارش
درمان تیروئید کم کار
سردرد
حساسیت فصلی آلرژی
آسم
کمخونی
ورم دست و پا و صورت
فشار خون پایین

وزن  : یگ کیلو گرم

نمک صورتی | نمک صورتی پنج سانتی | سنگ نمک |نمک معدنی| امیراستون
نمک صورتی پنج سانتی – یک کیلو

18,000 تومان